Incasso HDG - Voorkom erger, betaal nu!
Betalingsregeling
 
Heeft u of uw bedrijf van ons een sommatie tot betaling ontvangen dan kunt u met ons een betalingsregeling treffen. Uiteraard zijn hier strenge eisen aan verbonden.
 
Om tot een betalingsregeling te komen zult u onderstaand formulier moeten downloaden en in moeten vullen. Vervolgens kunt u dit formulier scannen en mailen naar info@incassohdg.nl of per post versturen naar:
 
Incasso HDG
afdeling betalingsregelingen
postbus 1074
1300 BB Almere
 
Alleen volledig ingevulde formulieren en ondertekende formulieren nemen wij in behandeling.
Bij correct ingevulde formulieren ontvangt u binnen 5 dagen bericht van ons.
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint